جوان سازی

جوان سازی پوست

به مجموعه عوامل و پروتکل های زیبایی که باعث تحریک کلاژن
سازی و کاهش چروک های پوست و ضخامت لایه ی شاخی میگردد
جوان سازی گویند.
در فلاویا سنتر با اقداماتی که توسط دستگاههای زیر انجام میشود کلاژن
سازی تحریک شده و سن ظاهری پوست کاهش میگردد و جوان سازی
انجام میشود.

جوانسازی - جوانسازی

دستگاه ها شامل:

۱ میکرودرم ابریژن
۲ هیدرودرمی و دستگاه گالوانیک
۳ میکرونیدلینگ
۴ آکوافشیال
۵ پلاژن
۶ هیدروفشیال
۷ آکوااسکین
۸ هایفو
۹ آراف

جوانسازی - جوانسازی