فشیال تخصصی

فشیال تخصصی - فشیال تخصصی

فشیال (پاکسازی تخصصی و مولتی با دستگاه و برند)

پاکسازی برای پوست های چرب خشک و معمولی و مختلط انجام میشود پاکسازی پوست شامل تمیز کردن پوست اسکراب در آوردنکومدون های سر سیاه و سر سفید کیست های ریز و مایع تخلیه میلیا و تعادل و تنظیم چربی های پوست است .در پوست های معمولی ماهی ۱ بار و در پوست های چرب هر ۲ هفته ۱ بار میتوان پاکسازی انجام داد. پاکسازی در مطب با سالن های زیبایی بسیار متفاوت بوده و با چندین دستگاه تخصصی به صورت کاملا حرفه ای در ۵ لاین و در ۱۱ مرحله انجام میگردد.
.

فشیال تخصصی - فشیال تخصصی

بعد از انجام مراحل پاکسازی ماساژ تخصصی و لیفتینگ،اصولی انجام میشود